Ventilerade konstruktioner

Ventilerade konstruktioner är en unik typ av byggnadskonstruktion som möjliggör för luft att cirkulera fritt mellan konstruktionsbetong och ny golvkonstruktion. Detta skapar ett utrymme för ventilation som kan förhindra fuktproblem och mögelbildning i konstruktionen, vilket är särskilt viktigt i kalla och fuktiga klimat. Genom att ha en luftspalt mellan konstruktionsbetong och ny golvkonstruktion kan fukt som tränger in i konstruktionen avdunsta och ventileras bort, vilket ökar hållbarheten och minskar risken för skador och hälsoproblem.

Ventilerade konstruktioner är en populär lösning för byggnader i kalla och fuktiga klimat, och kan användas i både nya byggnader och vid renovering av befintliga byggnader. Genom att använda en ventilerad konstruktion kan man också öka isoleringseffekten och därmed minska energiförbrukningen, vilket är fördelaktigt för både miljön och plånboken.

Kostnadsfri offertförfrågan